In sommige gevallen is het wenselijk dat er voor korte of langere tijd een professional beschikbaar is die jullie jeugdwerk ondersteunt. Ook daarvoor is jeugdwerkcoach.nl beschikbaar. Hieronder volgen een aantal mogelijkheden voor begeleiding op maat.

  • Startersavond Kliederkerk en/of begeleiding bij de eerste fase
  • Opstart van peutervieringen of andere activiteiten voor (groot)ouders en kinderen
  • Coaching van (professionele) jeugdwerkers in de kerk
  • Begeleiden van intervisie
  • Ondersteuning bij de organisatie van activiteiten en events
  • Projectmatige begeleiding (visie- en beleidstrajecten, opstart van nieuwe initiatieven, etc.)

Hebben jullie behoefte aan  tijdelijke begeleiding in het jeugdwerk of willen jullie een nieuw initiatief starten? Neem contact op voor de mogelijkheden.